Công ty cổ phần Dược Liệu Sạch Kon Tum - Nga Phạm

GIẤY XÁC NHẬN VÀ CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

GIẤY XÁC NHẬN VÀ CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

 •   16/03/2021 09:59:00 PM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
GIẤY XÁC NHẬN VÀ CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM RƯỢU ĐINH LĂNG

HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM RƯỢU ĐINH LĂNG

 •   16/03/2021 09:53:00 PM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phàn Dược liệu sạch Kon Tum công bố sản phẩm Rượu Đinh Lăng - mã số công bố: 04/CTCPDLS KON TUM/2020
HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM MẬT ONG RỪNG

HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM MẬT ONG RỪNG

 •   25/12/2020 03:01:00 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phàn Dược liệu sạch Kon Tum công bố sản phẩm Mật ong rừng - mã số công bố: 05/CTCPDLS KON TUM/2020
Untitled 9

HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM SÂM DÂY KHÔ NGỌC LINH KON TUM

 •   25/12/2020 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phàn Dược liệu sạch Kon Tum công bố sản phẩm Sâm dây khô Ngọc Linh Kon Tum - mã số công bố: 01/CTCPDLS KON TUM/2020
HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NẤM LIM XANH KON TUM

HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NẤM LIM XANH KON TUM

 •   25/12/2020 02:57:00 AM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phàn Dược liệu sạch Kon Tum công bố sản phẩm Nấm Lim Xanh Kon Tum - mã số công bố: 02/CTCPDLS KON TUM/2020

THÔNG TIN CẦN BIẾT